012931

Pul köçürmələri

Göndərən köçürmə məbləği və seçdiyi pul köçürmə sisteminin hazırkı tarifinə müvafiq komissiya haqqını kassaya ödəyir. Zəruri prosedurlardan sonra müştəriyə üzərində kontrol köçürmə nömrəsi olan çıxarış verilir və Göndərən bu nömrəni Alana bildirməlidir.