012931

Universal

Müddət                    Faizlər
  AZN USD EUR
1 il 3%(illik) 3%(illik) Razılaşma
  • Faiz gəlirinin əmanətçiyə aylıq/rüblük ödənilir.
  • Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, faizlər ödənilmir.
  • Bununla belə bank Sizə faizlərin toplandığı plastik kart təqdim edir.

Bonuslar: 500 000 AZN/USD/EUR-dan yuxarı VİSA Gold kartı ilə təmin edilir.