012931

Klassik Əmanət

Müddət                    Faizlər
  AZN USD EUR
1 il 1.5% 1.5% Razılaşma
2 il 2% 2% Razılaşma
3 il 3% 3% Razılaşma
  • Faiz gəliri əmanətçiyə aylıq olaraq ödənilir.
  • Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, faizlər ödənilmir.
  • Bununla belə bank Sizə faizlərin toplandığı plastik kart təqdim edir.

Bonuslar: 100 000 AZN/USD/EUR-dan yuxarı VİSA Gold kartı ilə təmin edilir.