012931

Tariflər

Hüquqi şəxslərə və sahibkarlara göstərilən əməliyyatları
Əməliyyatın növü Tariflər
Milli valyuta Xarici valyuta
1 Cari hesabın açılması (hər hesab üzrə) 50 AZN -
2 Cari hesabın saxlnmasına qörə haqq Pulsuz Pulsuz
3 Müvəqqəti hesabının açılması 5 AZN -
4 Çek kitabçasının verilməsi 10 AZN  
5 İnternet Bankinq xidmətinə qoşulma Pulsuz -
6 Hesablar üzrə çıxarışların verilməsi:
- elektron çıxarışların verilməsi
- 2 ay müddətindən artıq
 
Pulsuz
10 AZN
 
Pulsuz
-
7 Bank hesabları üzrə arayışın verilməsi Pulsuz Pulsuz
8
8.1
Köçürmələr:
Bankdaxili köçürmələr:
 
Pulsuz
 
Pulsuz
8.2 Ölkə daxili: 0,12% 0,30%
Min 0.60 AZN 25 USD / 25 EUR / 1000 RUB / 25 GBP
Max
 
150 AZN 500 USD / 500 EUR / 20000 RUB / 500 GBP
8.3 Ölkə xarici:   0,30%
Min - 25 USD / 25 EUR / 1000 RUB / 25 GBP
Max - 500 USD / 500 EUR / 20000 RUB / 500 GBP
8.4 Köçurmədən imtina 10 AZN 30 USD
8.5 Ödənişin şərtlərinin dəyişdirilməsi 10 AZN 30 USD
8.6 Ödənişlər üzrə təhqiqatın aparılması 10 AZN 30 USD
Qeyd: Əməliyyata görə diqər və/və ya vasitəci bankların haqqları ödəyən müştəri tərəfindən tutulur.
9 Konvertasiya əməliyyatları 0,4% 0,4%
Qeyd: Konvertasiya gündəlik təyin edilən bankdaxili məzənnə ilə aparılır.
10 Nağd vəsaitlərinin inkassasiyası razılaşmaya əsasən razılaşmaya əsasən
11 Nağd vəsaitin verilməsi:    
11.1 Məxaric əməliyyatı 0,5% 0,6%
Min 1 AZN 1 USD / EUR / GBP, 40 RUR
11.2 Notariusun xüsusi hesabında
nağd vəsaitin çıxarılması
0,3% 0,3%
12 Qarantiya əməliyyatları:    
12.1 Qarantiyanın açılması razılaşmaya əsasən razılaşmaya əsasən
12.2 Qarantiya məbləğinin artırılması
(artırılan məbləğə hesablanır)
0,15% -
Min 50 AZN -
12.3   Qarantiyanın avizo olunması
Min
0,1%
50 AZN
-
12.4 Qarantiya üzrə təqdim olunmuş
sənədlərin qəbulu və yoxlanılması
30 AZN -
12.5 Qarantiya üzrə ödəniş
Min
0,2%
100 AZN
-
12.6 Qarantiyanın ləğvi 100 AZN -
12.7 Qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi 100 AZN -
12.8 Qarantiyanın Bank tərəfindən təsdiqi
və ya kontr-qarantiya üzrə qarantiyanın açılması
0,5%
100 AZN
-
12.9 Təminatsız qarantiyanın açılması
üçün Bankın kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi
razılaşmaya əsasən razılaşmaya əsasən
Qeyd: Digər bankların haqları müştəridən əlavə tutulur
13 Sənədli akkreditiv əməliyyatları:    
13.1 Akkreditivin açılması:
-1 000 000 Abş dollarınadək
Min
-1 000 000 Abş dollardan çox

0,2%
100 AZN
razılaşmaya əsasən
-
 
13.2 Akkreditivin avizo edilməsi
Min
0,1%
50 AZN
-
13.3 Akkreditivin təsdiqi razılaşmaya əsasən -
13.4 Akkreditivin məbləğinin artırılması
və bu haqda avizo edilməsi
Min
0,15%
100 AZN
-
Qeyd: Artırılmış məbləğdən
13.5 Akkreditiv üzrə ödəniş
Min
Max
0,2%
25 AZN
500 AZN

-
13.6 Sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və
göndərilməsi
Min
Max
0,15%
25 AZN
500 AZN

-
13.7 Şərtlərin dəyişməsinin avizo edilməsi
ya akkreditivin şərtlərinin dəyişməsi
(artırılma istisna olmaqla)
150 AZN -
13.8 Akkreditivin ləğv edilməsi 100 AZN -
13.9 Təminatsız akkreditivin açılması
üçün Bankın kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi
razılaşmaya əsasən -
Qeyd: Digər bankların haqları müştəridən
əlavə tutulur
13.10 Sənədli əməliyyatlarla bağlı poçt
xidmətləri (hər göndərməyə görə)
50 AZN -

Əlavə şərtlər 

Bankın standart tarifləri Bank ilə Müştəri arasında başqa razılaşma olmadıqda tədbiq olunur.
Müştərinin istəyi ilə haqların valyutası əməliyyat aparılan valyutadan fərqlənə bilər.
Aparilacaq bank əməliyyatları üzrə sənədlər aşağıdakı qrafikə uyğun olaraq banka təqdim edildikdə cari gün, əks halda növbəti iş günü icra ediləcəkdir. 

İnglis funt sterlingi üzrə: konvertasiya və köçürmə əməliyyatı - saat 11:00-dək.
Avro üzrə: konvertasiya və köçürmə əməliyyatı - saat 15:00-dək.
ABŞ dolları üzrə: konvertasiya və köçürmə əməliyyatı - saat 15:00-dək.

* Latviya, SberBank, QazpromBank, VTB Bank, Vneşekonombank, Rosselxozbank - saat 12:00 dək.

Rusiya rublu üzrə: 

alış - 1 gün öncədən verilməklə, saat 16:00-dək.
satış - saat 13:00-dək.
köçürmə - saat 13:00-dək.

Digər valyutalar üzrə: köçürmə əməliyyatı - 1 gün öncədən verilməklə.
Manat üzrə ölkədaxili köçürmələr zamanı: köçürmə əməliyyatı - saat 14:00-dək. 

Əməliyyatın maya dəyəri, “Bank Silk Vey” ASC-nin komissiyasından artıq olarsa, yaranmış fərq Müştərinin hesabına aid edilir.
Bank tərəfindən çəkilmiş əlavə xərclər hər bir halda ayrıca tutulur.
Bank müştərilərə qabaqcadan məlumat vermədən, tariflərdə dəyişiklik aparmaq hüququna malikdir.
Bu tariflər bütün filiallara şamil olunur.