012931

Rəsmi nümayəndəliklərə

Rəsmi nümayəndəliklərə bank hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 

  1. Hesab açılması üçün ərizə;
  2. xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliyin statusunu təsdiqləyən sənəd; (Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti)
  3. Notariat qaydasında təsdiq olunmuş imza və möhür numunələri vərəqəsi-2 nüsxədə;
  4. Imza nümunələrində təsdiq edilmiş şəxslərin vəzifəyə təyin olunması barədə daxili əmrin nüsxəsi; (orqinal möhürlə və əsli ilə düzdür qeyd olunmalıdır)
  5. Səlahiyyətli şəxslərin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin sürəti ;