012931

Filialları nümayəndəlikləri

Cari və depozit hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin filialları, nümayəndəlikləri və digər ayrıca bölmələrindən aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur: 

  1. Hesab açılması üçün ərizə;
  2. Baş təşkilatın (hüquqi şəxsin) dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
  3. Filialın, nümayəndəliyin, digər ayrıca bölmənin yuxarı təşkilatı tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti. Nümunəvi nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən qurumlar nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) nümunəvi olduğunu təsdiq edən sənədi təqdim edir;
  4. Müvafiq dövlət sosial sığorta orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (kommersiya hüquqi şəxslərinin filialları, nümayəndəlikləri və digər ayrıca bölmələri istisna olmaqla);
  5. Müvafiq Verqi orqanı tərəfindən verilmiş Şəhadatnamə-dublikatın əsli; (hər hesab üçün verildiyi sonrakı gündən hesablanmaqla 10 gün ərzində qüvvədədir).
  6. Notariat qaydasında təsdiq olunmuş imza və möhür numunələri vərəqəsi-2 nüsxədə;
  7. Imza nümunələrində təsdiq edilmiş şəxslərin vəzifəyə təyin olunması barədə daxili əmrin nüsxəsi; (orqinal möhürlə və əsli ilə düzdür qeyd olunmalıdır)
  8. Səlahiyyətli şəxslərin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin sürəti